Jsme součástí investiční skupiny  SUR LIE

Péče o krajinu, stabilní odbyt pro blízké farmy
a podpora zaměstnanosti v regionu


Bioplynová stanice o výkonu 840 kW, umístěná v Herálci na Vysočině, zpracovává biomasu a druhotné produkty blízkého zemědělského podniku. Bioplynová stanice používá německou technologii, kterou jsme postupně ještě vylepšovali a zefektivňovali. Přispívá k péči o krajinu, zvyšuje zaměstnanost v regionu a zbavuje okolí zápachu díky brzké likvidaci druhotných produktů z farmy anaerobní technologií. Přírodní hnojivo z bioplynové stanice šetrně dodává živiny do půdy.

Máte zájem dodávat vstupy pro naši bioplynku nebo o jiný způsob spolupráce?

Mám zájem

Společnost MERYDEN, a. s. je držitelem certifikátu systému udržitelnosti KZR INiG.


Kde nás najdete

Naši bioplynovou stanici najdete v Herálci u Havlíčkova Brodu.


MERYDEN, a. s.

Sídlo společnosti

Kaštanová 64
620 00 Brno

IČ:    292 25 990
DIČ: CZ29225990

Provozovna - BPS

Herálec 134
582 55 Herálec

Společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl B, vl. 6145.

Kontakt

Ing. Ondřej Malinovský
+420 725 573 813

malinovsky.ondrej@surlie.cz

    Partner